antiDISC

3in1 antiDISC

This is a 3in1 activity, carried out over a number of weeks

3 az 1-ben antiDISC

Több megközelítést ötvöző projekttevékenység.
A projekt útmutatója, amely integrálható különböző tantárgyak tanítása során, és témakörökhöz: mint például állampolgári nevelés, idegen nyelvek, társadalomtudományok stb.

3in1 antiDISC

Key themes

● Inclusion
● Visibility
● Bullying
● Learning
● Inclusion of the wider school community

What is it

This is a 3in1 activity, carried out over a number of weeks:

 1. Classroom activity:
  Every student has a week or two to collect from social media at least one example of injustice. In groups of five, they discuss their choices, to identify the type of oppression presented by the examples.
 2. Inclusion of the wider community:
  In the following two weeks, the members of the small groups discuss their examples with external peers or family members.
 3. Multi-perspective guideline:
  Students summarize their experiences in an anti-discriminatory Q&A, which will be published open access on the school’s website.
Purpose

● To encourage critical use of social media;
● To build awareness of the discrimination, negative press and bullying against the LGBT+ community, including online;
● To strengthen students’ ability to have ‘uncomfortable’ conversations with their peers, parents and the wider school community

How to use it

This activity combines several approaches and can be integrated in various classes, such as civic education, foreign languages, social sciences, etc.


Below, you will find a step-by-step description of 3 larger parts:
1) Introductory classroom activity (1-2 classes depending on the number of participants);
2) Guideline for community outreach;
3) Guideline for setting up the anti-discriminatory Q&A (1-2 classes, similarly to point 1)

3 az 1-ben antiDISC

Kulcstémák

● Befogadás
● Láthatóság
● Zaklatás
● Tanulás
● Tágabb iskolai közösség

Az eszközről

Több megközelítést ötvöző projekttevékenység. A projekt útmutatója, amely integrálható különböző tantárgyak tanítása során, és témakörökhöz: mint például állampolgári nevelés, idegen nyelvek, társadalomtudományok stb.

Célja

3 nagyobb rész leírása lépésről lépésre:
1) Bevezető tantermi foglalkozás (1-2 óra a résztvevők számától függően);
2) Útmutató a közösség eléréséhez;
3) Útmutató az antidiszkriminatív kérdések és válaszok felállításához (1-2 osztály, hasonlóan az 1. ponthoz)

Hogyan kell használni
 1. Tantermi tevékenység:
  Minden diáknak van egy-két hete, hogy legalább egy példát gyűjtsön a közösségi médiából az igazságtalanságra, amelyet ott talált. Egy osztályban ötfős csoportokban megvitatják döntéseiket, hogy azonosítsák a példákban bemutatott elnyomás típusát.
 2. A tágabb közösség bevonása:
  A következő két hétben a kiscsoportok tagjai megbeszélik a példáikat külső társaikkal vagy családtagokkal.
 3. Több szempontú irányelv:
  Tapasztalataikat egy antidiszkriminációs kérdezz-feleletben foglalták össze. Nyílt hozzáféréssel az iskola honlapján teszik közzé