Project Samenvatting

All Inc! bevordert inclusief onderwijs door leerlingen, leerkrachten (in opleiding) en de bredere schoolgemeenschap samen te brengen om LGBT+ -vriendelijke scholen te creëren. All Inc! is actief in Belgie, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. In elk land werken een universiteit en middelbare school samen met leerlingen om een visie voor een LGBT+ -vriendelijke school, en ondersteunende ‘tools for schools’, te ontwikkelen. Een virtuele ‘human library’ zal LGBT+ verhalen delen met de bredere schoolgemeenschap, en met jongeren in heel Europa.

Scholen spelen een cruciale rol om alle leerlingen een gezonde en stimulerende leeromgeving te bieden. Te vaak krijgen leerlingen, die zichzelf identificeren als LGBT+, echter niet de nodige ondersteuning voor hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Velen worden ook nog steeds geconfronteerd met verbale en zelfs fysieke intimidatie vanwege hun seksuele geaardheid of identiteit. Dit blijft zich vertalen in hogere uitvalpercentages, vaker voorkomende
psychische problemen en zelfs meer zelfverminking en zelfmoordcijfers.

Ondanks vele benoemingswaardige initiatieven, moet er nog veel meer worden gedaan om een schoolomgeving te creëren die veilig is voor alle leerlingen. Dit is vooral belangrijk voortransgender en andere leerlingen die zich niet identificeren als heteroseksueel of cisgender, maar die zich eveneens ook niet identificeren als homoseksueel of biseksueel (de meer algemeen bekende en aanvaarde ‘LGB’ van het acroniem). Door de geringe zichtbaarheid en
het kleine aantal zijn deze jongeren bijzonder kwetsbaar en hebben ze des te meer erkenning, respect en steun nodig.

De Europese Unie blijft een van de leidende verdedigers van de LGBT+ -gemeenschap, maar zelfs binnen de grenzen van Europa laat gendergelijkheid nog veel te wensen over. ILGAEurope’s laatste rapport, gepresenteerd in Brussel in februari 2020, schetst “a complex picture that diverges from the widespread narrative that all is well for LGBTI people in large parts of Europe. Central to this is a sharp rise in anti-LGBTI hate speech carried out by public
figures across Europe – in countries ranging from Bulgaria, Poland and Turkey, to Cyprus, Finland, Greece, Portugal and Spain – and the very real consequences of this for LGBTI individuals and groups.

Het Europees Parlement heeft op 14 februari 2019 een resolutie aangenomen waarin het de Commissie oproept zich in te zetten voor het aanpakken van de weerstand tegen gendergelijkheid ten opzichte van LGBTI-mensen in Europa. Het Parlement geeft prioriteit aan LGBTI-rechten in 2019-2024. De weerstand die zich manifesteert over het continent is een zorgwekkende trend: er zal veel werk moeten worden verzet om ervoor te zorgen dat de behaalde winsten niet verloren gaan.

All Inc! wil schoolomgevingen op secundair en tertiair niveau zo vorm geven dat alle leerlingen en studenten kunnen gedijen, ongeacht hun seksuele geaardheid of seksuele identiteit. Hiervoor werken acht landen in All Inc! samen met een schoolniveau overschrijdende aanpak. Elk land wordt vertegenwoordigd door één universiteit en één middelbare school. In elk land zullen de deelnemende instellingen een visie creëren voor een LGBT+ -vriendelijke school. Dit omvat tevens ‘tools for schools’ die leraren kunnen gebruiken om dergelijke inclusieve scholen te realiseren.

Alle outputs zullen verder bouwen op onderzoek en uitwisseling om het leren in en van verschillende landen te maximaliseren. Om deze LGBT+ -vriendelijke schoolvisies met succes te ontwikkelen, zal All Inc! zorgvuldig uitgewerkte activiteiten implementeren die 1) alle partners betrekken tijdens de duur van het
project 2) cross-country learning faciliteren om een Europese visie voor LGBT+ -vriendelijke scholen te distilleren en 3) overschrijdende samenwerking tussen middelbare scholen en lerarenopleidingen in elk land te verdiepen.

Het is belangrijk te melden dat All Inc! alles in praktijk brengt waar het voor staat. Schoolvisies zullen worden ontwikkeld in samenwerking met leerlingen. Hierbij worden input en feedback van al diegenen meegenomen die onderwijs direct of indirect ondersteunen. All Inc! zal trachten te leren van leerlingen, ouders, leerkrachten, studenten en docenten aan instellingen voor hoger onderwijs, en zal zoveel mogelijk ook de bredere schoolgemeenschap betrekken. Storytelling en sociale media zullen de verspreiding buiten de partnerscholen ondersteunen, met het expliciete doel om ‘viraal te gaan’ met de LGBT+ schoolvisie.

Het project beoogt een actieve bijdrage te leveren aan het tot stand brengen van een interculturele dialoog over gendergelijkheid, en zal een aanzienlijke impact hebben op de acceptatie en het begrip van seksuele diversiteit en sociale inclusie. Dankzij de uitgebreide geografische spreiding van de betrokken partnerlanden, zal het project kunnen putten uit diverse Europese landen en contexten.