Lucky In Love

Lucky In Love

The pupils play a game pairing fictional characters and trying to accomplish life ambitions.

Lucky in Love

De leerlingen spelen een spel waarbij ze fictieve karakters aan elkaar koppelen en met die koppels proberen ze levensdoelen te bereiken.

Lucky In Love

Key themes

• Inclusion
• LGBTQ+

What is it

The pupils play a game pairing fictional characters and trying to accomplish life ambitions.

Purpose

Whilst playing the pupils will encounter some difficulties LGBTQ+ couples might experience in some European countries

How to use it

The game can be played in groups of 4 to 5 people . After the game feedback can result into a debate about the (in)equality LGBTQ+ may face.

Lucky In Love

Thema’s

• Inclusie
• LGBTQ+

Inhoud

De leerlingen spelen een spel waarbij ze fictieve karakters aan elkaar koppelen en met die koppels proberen ze levensdoelen te bereiken.

Doel

Tijdens het spelen zullen de leerlingen sommige moeilijkheden ontdekken waarmee LGBTQ+ koppels in sommige Europese landen te maken krijgen.

Hoe te gebruiken

Het spel kan gespeeld worden in groepjes van 4 tot 5 personen. Na het spel zou de feedback van de leerlingen tot een debat moeten leiden over de (on)gelijkheid waarmee LGBTQ+ koppels geconfronteerd worden.