Memory Cards

Memory

This tool consists of board games that students can use to learn information regarding the LGBTQI+ -related issues and topics

TĘCZOWE GRY PLANSZOWE

Uczyć bawiąc, bawić ucząc.
Ćwiczenie polega na przygotowaniu gry planszowej, w oparciu o schemat istniejącej gry, zaadaptowanej na potrzeby sprowokowania dyskusji o kwestiach związanych z LGBT+.

Memory

Key themes
  • Learning
  • Inclusion
  • Language
  • Education
What is it

Play and learn. Learn and play.
This tool consists of board games that students can use to learn information regarding the LGBTQI+ -related issues and topics

Purpose

The people participating in the game will be able to review, consolidate and broaden their knowledge on LGBTQIA issues and people while spending time together. It will be a unique opportunity to exchange information and opinions as well as become more aware of the complexity and importance of the LGBTQIA story

How to use it

Students prepare cards similar to those used in the well-known version 5 SECONDS and MEMORY. They also prepare the instructions of how to play the game. Preferably, they simply adopt the existing instructions from commonly known versions. Then the cards are used to play together at the table.

TĘCZOWE GRY PLANSZOWE

Kluczowe tematy

● włączanie
● uczenie się
● rozwój umiejętności językowych

Co to jest

Uczyć bawiąc, bawić ucząc.
Ćwiczenie polega na przygotowaniu gry planszowej, w oparciu o schemat istniejącej gry, zaadaptowanej na potrzeby sprowokowania dyskusji o kwestiach związanych z LGBT+.

Cel

Osoby biorące udział w ćwiczenia będą w stanie powtórzyć, utrwalić i poszerzyć wiedzę związaną z zagadnieniami LGBT+ przy
okazji spędzając czas wspólnie się bawiąc. Ćwiczenie to stworzy okazję do wymiany informacji i poglądów, a także uświadomi osoby biorące w nim udział złożoność i wagę spraw związanych ze światem osób LGBT+.

Jak go używać

Najpierw, osoby uczniowskie przygotowują karty na wzór używanych w powszechnie znanej wersji 5 SECONDS i MEMORY.

Przygotowane uprzednio materiały zostają wykorzystane do wspólnej zabawy przy stole