Myth and Reality

Myth and Reality

Asking for individual written characterisation in the form of sentence equivalents (list of associations) of the following issues: gender, sexual orientation, sexual identity

MIT I RZECZYWISTOŚĆ

Prośba o indywidualną pisemną charakterystykę w postaci
ekwiwalentów zdań (lista skojarzeń) następujących zagadnień: płeć, orientacja seksualna, tożsamość seksualna.

Myth and Reality

Key themes

• Language
• Education

What is it

Workshop

Purpose

Teacher and parents

How to use it

Asking for individual written characterisation in the form of sentence equivalents (list of associations) of the following issues: gender, sexual orientation, sexual identity.

MIT I RZECZYWISTOŚĆ

Kluczowe tematy

• Język
• Edukacja

Co to jest

warsztat

Cel

nauczyciel i rodzice

Jak go używać

Prośba o indywidualną pisemną charakterystykę w postaci ekwiwalentów zdań (lista skojarzeń) następujących zagadnień: płeć, orientacja seksualna, tożsamość seksualna.