Propaganda

Partisan Propaganda

Posters addressing the wider community

PARTIZÁN PROPAGANDA

Szélesebb közösséget megszólító plakátok

Partisan Propaganda

Key themes

● Inclusion
● Visibility
● Bullying
● Learning
● Wider school community

What is it

Posters addressing the wider community

Purpose

Project activity, combining two approaches:

  1. Classroom activity
  2. Inclusion of the wider community
How to use it

1) Introductory classroom activity (1-2 classes depending on the number of participants)
2) Designing and creating posters
3) Distribution, dissemination for the wider community

PARTIZÁN PROPAGANDA

Kulcstémák

● Befogadás
● Láthatóság
● Zaklatás
● Tanulás
● Tágabb iskolai közösség

Ami

Szélesebb közösséget megszólító plakátok

Célja

Projekttevékenység, amely két megközelítést ötvöz:

  1. Tantermi tevékenység
  2. A tágabb közösség bevonása
Hogyan kell használni

1) Bevezető tantermi foglalkozás (1-2 óra a résztvevők számától függően)
2) Plakátok tervezése és elkészítése
3) Terjesztés, terjesztés a tágabb közösség számára