Provocative Stories

Provocative Stories

Let us rainbow-colour the stories we consider black and white. And check if it changes something.

ĆWICZENIE PROWOKACYJNE

Nadajmy dobrze znanym czarno-białym opowieściom dodatkowy, tęczowy odcień. Dowiedzmy się, co się wydarzy w związku z tym.

Provocative Stories

Key themes

● Inclusion
● Learning
● Language
● Learning

What is it

Let us rainbow-colour the stories we consider black and white. And check if it changes something.

Purpose

The main idea is to give the well-known stories an LGBTQIA twist
by the students. It will be an interdisciplinary exercise of:
● Vocabulary and grammar put into practice (written expression)
● Social interaction (oral exercise) as the students will work in small groups
● Literature as the students will need to refer to specific stories or fairy tales

How to use it

Take a well-known story or tale, and alter it by giving it an LGBTQI+ twist.

ĆWICZENIE PROWOKACYJNE

Kluczowe tematy

● włączanie
● uczenie się
● rozwój umiejętności językowych

Co to jest

Nadajmy dobrze znanym czarno-białym opowieściom dodatkowy, tęczowy odcień. Dowiedzmy się, co się wydarzy w związku z tym

Cel

Zadanie polega na tym, że młodzież wyszukuje odpowiednie historie i włącza do nich tęczowy wątek. To interdyscyplinarne działanie polega na:

  • ćwiczeniu wypowiedzi pisemnej w obcym języku
  • pracy w grupie (rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym), mając na celu wybranie jednej historii spośród wielu, wspólne uzgodnienie ostatecznej wersji
  • odniesieniu się do historii literatury w poszukiwaniu odpowiedniego tekstu
Jak go używać

Wykorzystaj dobrze znaną opowieść i nadaj jej wątek LGBT+