The Colour Chart

The Colour Chart

Coaching assignments for the classroom.

KLEURENWAAIER

Coachopdrachten voor in het klaslokaal.

The Colour Chart

Key themes

• Inclusion
• Trust
• Learning
• Bullying
• Language
• Visibility
• Sex education
• Community (from school to home and back)

What is it

Coaching assignments for the classroom.

Purpose

To discuss (peer-to-peer) other points of view, reach a mutual understanding and reflect on the differences in experiences and opinions together when done.

How to use it

This didactical material is flexible for use in all sorts of classroomactivities, with small and large groups.

KLEURENWAAIER

Thema’s

• Inclusie
• Vertrouwen
• Leren
• Pesten
• Taalgebruik
• Zichtbaarheid verschillen
• Seksuele oriëntatie en voorlichting
• Actief in de samenleving

Inhoud

Coachopdrachten voor in het klaslokaal

Doel

Discussie en activerende werkvormen voor leerlingen om perspectieven te delen en in gesprek te gaan over diverse thema’s om vanuit daar wederzijds begrip te creëren, informatie toe te voegen en leerlingen de gelegenheid te geven daar een eigen mening in te vormen

Hoe te gebruiken

Dit didactische materiaal is flexibel te gebruiken in het klaslokaal of daarbuiten, in kleine of grote groepen.