You got a friend in us

Building your own LBGT+ guide

Teach students to recognise other people’s feelings in relation to gender and sexuality.

DOBRE RADY W KWESTIACH LGBT+

Teach students to recognise other people’s feelings in relation to gender and sexuality.

You got a friend in us: Building your own LBGT+ guide

Key themes
 • Inclusivity
 • Learning
 • Language
 • Education
 • Bullying
 • Visibility
 • Trust
 • Wider school community
What is it

It should be a visual item, a poster, a multimedia presentation, could also be a comic or a short film (depending on the people participating in the exercise and their talents), which will teach students to recognise other people’s feelings in relation to gender and sexuality.

Purpose

Be sensitive to someone else’s feelings.

How to use it

A group discussion should be organised in the company of a specialist, able and eager to correct possible mistakes or misunderstandings.

DOBRE RADY W KWESTIACH LGBT+

 • włączanie
 • uczenie się
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • przemoc w szkole
 • prawo do bycia dostrzeganym
 • zaufanie
 • budowanie dobrej atmosfery w szkole

Efektem końcowym ćwiczenia powinien być np. plakat, prezentacja, może być również komiks lub filmik (w zależności od profilu osób w grupie, ich umiejętności i zdolności). Ćwiczenie ma na celu dostrzeganie uczuć i odczuć u innych osób, związanych z ich tożsamością płciową i seksualnością.

Bądź osobą wrażliwą na to, jak czuje się ktoś inny.

Jak go używać

Grupowa praca nad stworzeniem treści (zawartości) w formie dyskusji na zajęciach. Powinna brać w niej osoba fachowa, przygotowana do ewentualnych korekt merytorycznych.